Církevní gymnázium sv. Voršily

soutěže ... nikoli sportovní


Třetí kolo soutěže Novinářem s MF Dnes

Citujeme z MF Dnes:
"Redakci se nejvíc líbila práce Jany Moravcové z CG sv. Voršily v Kutné Hoře. Zaujalo nás, jak autorka přesně formuluje jeden ze základních problémů střetu civilizací - předsudky."


Střet civilizací? Vždycky jsem si myslela, že lidstvo, které obývá tuto planetu, je jedna velká civilizace, jež by se neměla dělit jen proto, že jeden má jiný názor, než druhý, třetí, čtvrtý.
Asi jsem se mýlila, ostatně nebylo by to poprvé. Nebo jsem jen naivní a přála bych si, aby v sobě každý našel špetku tolerance a pochopení pro toho druhého, třetího...
Postupem času jsem pochopila nemožnost svého velkého přání. Jak by se asi dnes žilo všem lidem, kdyby naši předci už v antice neměli potřebu zotročovat lidi černé pleti? Co by se stalo, kdyby se nezbláznilo pár "dutých hlav", které si usmyslely obchod s otroky a vybití většiny indiánů? Jak by se žilo Židům, kdyby nebyli vyhnáni z Izraele a posléze po celá tisíciletí vyhlazováni? Proč se z islámu oddělila tak silná „sekta“ radikálů, kteří položí za Alláha život svůj a mnoha dalších? Jsem toho názoru, že člověk by se neměl pouštět do filozofických debat. Nic jimi nevyřeší. Ovšem bylo by zajímavé zjistit, jak by dnes vypadal svět, kdyby výše vyjmenované skutečnosti patřily pouze do říše mýtů a bájí, které by nám vyprávěly babičky před usnutím. Tedy těm z nás, kteří se rádi bojí.
Světem vládnou předsudky. Kam zmizelo pochopení a tolerance? Kam se ubírá lidská sebeúcta a úcta k tomu, co není naše? Neseme si s sebou své předsudky zakódované v genech od našich předků a je nám lhostejné, komu tím ještě víc ublížíme. Společnost není tolerantní ne proto, že být tolerantní nemůže, ale protože nechce. Toť onen celý velký problém. Dokud jeden nezačne naslouchat dalším a nezačnou si pomáhat a tolerovat se, spěje náš svět do záhuby tak jako tak. Když nás nevyhladí hurikány, tsunami a zemětřesení, vyhladí nás jaderná vlna. Není velkým tajemstvím, že radikálové mají ve svých rukách zbraň, o jaké se nám nesnilo ani v těch nejhorších snech, a jsem přesvědčená, že ji použijí, jen pokud jim dáme důvod. Východ se nezdá a není radno ho podceňovat. A proto tě vzývám, Západe, nastav svou tvář, buď hrdý, nezastrašuj nepřítele vyhrožováním a čel svým proviněním z minulosti, jinak tě čeká odplata a potom…Bůh s námi. Nebo spíš ďábel?


Do třetího kola soutěže se přihlásilo 19 studentů z pěti škol kutnohorského regionu.
Účastníci soutěže v okrese Kutná Hora: Gymnázium Jiřího Ortena, Církevní gymnázium sv. Voršily, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a jazyková škola Kutná Hora, Gymnázium a Střední pedagogická škola Čáslav, Střední zemědělská škola a rodinná škola Čáslav

Třetí kolo soutěže Novinářem s MF Dnes

Zobrazit přehled článkůZpět

Domů