Církevní gymnázium sv. Voršily

Aktuality

Co je nového na CG


Nové webové stránky CG

Od října 2009 mají internetové stránky CG nový, věřme že přehlednější, vzhled. Kdo by si chtěl nostalgicky zavzpomínat, původní podobu najde na adrese http://cgym-kh.aiken.cz.


Naši studenti na setkání s papežem Benediktem XVI.

Papež Benedikt XVI. v rámci své pastorační cesty do České republiky zavítal  28.září, v Den české státnosti a v den svátku svatého Václava také do Staré Boleslavi, aby zde převážně pro mladé lidi celebroval mši svatou. K mnohatisicovému davu účastníků mše se připojili také mnozí studenti našeho gymnázia spolu s několika svými učiteli.


Partnerství Kutná Hora – Münster – cesta k evropské budoucnosti

Ve dnech 5. až 19. září 2009 se uskutečnily výměnné pobyty našich a německých studentů. 5. září přijeli do naší školy studenti z  Kardinal-von-Galen Gymnasium v Münsteru se svými pedagogy.
Němečtí studenti navštívili nejen pamětihodnosti Kutné Hory. Zavítali i do Prahy, kde se mj. velice zajímali o expozice Židovského muzea, a také zámek ve Žlebech. Společně se svými českými partnery zkusili napodobit neolitickou výrobu keramiky podle nálezů bylanské kultury, podnikli pěší výlet. Po týdenním pobytu v českých rodinách odjeli všichni společně do Münsteru.
Fotografie z pobytu českých studentů v Münsteru zachycují bohatý program, který byl pro naše studenty připraven. Prohlídka historického centra města, návštěva radnice a Friedenssaalu, ve kterém byl v roce 1648 podepsán vestfálský mír, prohlídka skanzenu v Mühlenhofu, přírodovědeckého muzea, návštěva Kolína nad Rýnem a prohlídka jeho katedrály, návštěva kolínského podzemí, kde byly při odklízení sutin po skončení 2. světové války nalezeny zbytky římského pretoria z 2. až 4. st. po Kr., procházka po nábřeží Rýna k Muzeu čokolády či návštěva mokřadel severně od Münsteru, která jsou chráněným přírodním parkem a slouží jako útočiště nesčetným druhům ptáků.
Pestrý program připravený oběma stranami zpříjemnil pobyt v cizí zemi, ale opět se ukázalo, že tím nejdůležitějším je setkávání lidí v rodinách, poznávání zvyků, výměna názorů a pohledů na svět kolem nás. To vše je něčím, co mladým lidem nemůže dát žádná prázdninová cesta ani dokumentární pořady.

Fotografie v galerii


Vzpomínka na svatou Ludmilu

16. září je svátkem svaté Ludmily a dnem církevních škol. Studenti našeho gymnázia navštívili jednu ze čtyř katedrál v České republice - nově zrekonstruovaný chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Dozvěděli se zajímavá fakta o historii katedrály a zhlédli i běžnému návštěvníkovi nepřístupná místa, například půdní prostor nad hlavní lodí. Byly jim stručně osvětleny i moderní a speciální technologie rekonstrukce. Studenti sexty pak sehráli pro své spolužáky z vyššího gymnázia netradičně pojatou scénku ze života svaté Ludmily.


Dny evropského kulturního dědictví

Více než 500 návštěvníků jsme přivítali v sobotu 12. září při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví. Některé přilákala možnost prohlédnout si prostory, které nejsou běžně přístupné veřejnosti, mnohem více však bylo letos těch, kteří mají nějakou vazbu na klášter (chodili sem do voršilské školy či školky, byli vyučováni sestrami voršilkami na soukromých hodinách jazyků či klavíru nebo zde pobývali v době, kdy klášter sloužil jako kasárna) a prohlídka kláštera jim evokovala časy minulé. Nejvíce návštěvníci obdivovali oválné točité schodiště a pak i současnou podobu zrekonstruovaných prostor sloužících gymnáziu.

Dny evropského kulturního dědictví

Nový rozvrh hodin

Aktuální verze rozvrhu hodin pro školní rok 2009/2010 platná od 7. září 2009 k nahlednutí zde.


Nový školní rok

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září 2009 v 9.00 hodin v kostele Sv. Jakuba. Slavnostní mši celebroval biskup Dominik Duka.

 

 

Nový školní rok
obrázky k článku...

Slavnostní zakončení školního roku

Slavnostní zakončení školního roku
obrázky k článku...

Reggae English Day 2009

Již podruhé jsme společně se studenty septimy, sexty a kvinty našeho gymnázia připravili Anglický den. Všechno vypuklo v pondělí 22. června v 8.00. Studentům již při příchodu do školy hrála do uší typická jamajská muzika - reggae, která měla navozovat atmosféru tohoto úžasného karibského ostrova, jež byl zárověň i tématem celé letošní akce. Bylo možné ochutnat typické jamajské nápoje a pokrmy, vyslechnout přednášku o Jamajce, naučit se něco z Patois - jazyka obyvatel ostrova, zahrát si na školní zahradě kriket - typickou britskou koloniální hru, ověřit své znalosti ve znalostních kvízech nebo vyrobit krásnou dekoraci během výtvarné dílny. Studenti primy si navíc během English Alive Competition vyzkoušeli a procvičili své dovednosti v simulovaných každodenních situacích (Ticket Office, At A Party, Swimsuit Shop nebo TV Interview). Po pěti vyučovacích hodinách jsme celou akci společně zakončili vyhlášením vítězů English Alive Competition (prima, sekunda) a English Day Quiz (kvinta, sexta); bohužel jenom v přízemních prostorách školy, jelikož počasí nám letos opravdu nepřálo. Na tomto místě také nutno poděkovat všem vyučujícím a studentům, kteří se na přípravě a průběhu celé akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Těším se spolu s vámi na další pokračování příští rok. SEE YOU! (Mgr. Jan Fér)

fotky z akce zde


A opět jsme byli na „Dnech pro duši“

I letošní rok pokračujeme v naplňování Programu osobnostního růstu studentů, který je rozhodující součástí prevence patologických jevů na naší škole. V první polovině roku, tedy ve druhém pololetí šk. roku 2008 – 09, se zúčastnily našich „Dnů pro duši“, jak pracovně náš program nazýváme, tři třídy. Postupně vyjely do Jeníkova u Hlinska, který se stal naší stálou základnou, třídy sekunda (téma Závislosti), sexta (téma Sociální a emoční inteligence) a kvarta (téma Vztahy mezi lidmi se zaměřením na vztahy mezi chlapci a dívkami). Kromě informativní složky výjezdů zcela zásadní roli sehrála možnost být spolu mimo školu, poznat se v zátěžových situacích i v situacích, kdy o nic nejde, třeba při přípravě společného jídla a užít si společenství spolužáků, které spojuje víc než jen pouze školní lavice. Pokud se nám toto bude i nadále dařit, potom naše společná práce na Programu bude mít i stále svůj velký smysl.


Alžběta Korábková oceněna na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze

Studenti, kteří se letos umístili na předních místech v krajském kole matematické a fyzikální olympiády, se sešli v pátek 12.6. na MFF UK v Praze. Po ukázkové přednášce z geometrie byli úspěšní soutěžící odměněni. Máme radost, že i naše škola měla zástupce mezi mladými nadějnými fyziky a matematiky. Studentka kvarty Alžběta Korábková vybojovala první místo v kategorii E fyzikální olympiády. Gratulujeme a přejeme jí další úspěchy ve fyzikálních soutěžích.


Frankofonní den v Africe

Již potřetí se na CG před závěrem školního roku, ve čtvrtek 11. 6. 2009, konalo setkání s frankofonním světem. Součástí Frankofonie, společenství zemí, v nichž se mluví francouzsky, je také řada bývalých francouzských kolonií v Africe.  S jejich rozsahem a dějinami boje za jejich nezávislost se seznamovali studenti septimy za pomoci internetu. Část studentů kvinty a sexty vyjela do Náprstkova muzea v Praze prohlédnout si expozice středoafrických kultur. Ostatní kvintáni a sextáni byli nejobletovanější skupinou našich studentů. Připravili totiž na svých stáncích občerstvení podle afrických receptů.
Kvarta poznávala africkou přírodu pomocí filmového dokumentu, tercii vylíčila sestra Marie-Anna své zážitky a zkušenosti z působení v misiích v Kamerunu a Senegalu. O vlastních zkušenostech ze života v Mali a ze studia na tamní střední škole vyprávěla studentka naší septimy Anička Cissé svým spolužákům z kvarty a primy.
Studenti nižšího gymnázia se na programu také sami výrazně tvořivě podíleli. Kvartáni si vyráběli masky, náhrdelníky a další doplňky podle africké módy, v tercii nacvičovali známé africké písně Siyahamba a I Paradisi a kromě toho i taneční vystoupení za doprovodu nahrávek africké hudby. Primáni se pak seznámili s několika africkými pohádkami a jednu z nich, O Sluníčku, Měsíčku a Kohoutkovi, nastudovali.
Vše, co studenti během čtvrtečního dopoledne připravili, ostatním svým spolužákům na závěr programu také předvedli, a jejich vystoupení se setkalo s nadšeným ohlasem.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.


Vážná hudba dokáže i rozveselit

Před závěrem školního roku uspořádalo CG slavnostní koncert.  V kostele Matky Boží Na Náměti se ve čtvrtek 28. května 2009 sešli studenti, jejich učitelé, rodiče i přátelé. Návštěvníci tleskali českým lidovým písním, spirituálům a dalším písním z celého světa v podání pěveckého sboru Církevního gymnázia se sólistkou Alžbětou Mašínovou z oktávy, známým džezovým skladbám, které zahrál septet studentů vedený Petrem Venkrbcem, ba i vtipnému moderátorskému slovu prof. Václava Schustera. Hlavní ocenění patří prof. Lucii Kořínkové, která řídila sbor a celý podvečerní program nastudovala.

Vážná hudba dokáže i rozveselit
obrázky k článku...

Skvělé výsledky našich studentů ve fyzikálních soutěžích, Alžběta Korábková nejlepší v kraji

Letošní ročník Archimediády a Fyzikální olympiády byl pro naše studenty velmi úspěšný. Ve všech kategoriích obsadili v okresních soutěžích přední místa.

celý článek...

Maturity 2009

Maturitní zkoušky proběhly na CG ve dnech 18. - 21. 5. 2009.
Slavnostní vyřazení absolventů bylo tradičně ve klášterním kostele. Mši svatou celebroval generální vikář Mons. Tomáš Holub. Poté se abiturienti, jejich rodiče, učitelé a hosté sešli na rautu v prostorách školy.


Pozvánka na koncert


Setkání s MUDr. Zuzanou Roithovou

Studenti sexty a septimy vyslechli 12. května přednášku poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové, ve které přiblížila systém fungování této instituce, pravomoci členských států, problematiku předsednictví EU aj. Na závěr poslankyně zodpověděla dotazy studentů a vyzvala k účasti ve volbách nejen do českého, ale především do Evropského parlamentu.


Změna vedení

Vážení rodiče, milí studenti a příznivci školy,

sděluji Vám, že k 1.5. 2009 došlo na našem gymnáziu ke změně vedení. Byla jsem jmenována ředitelkou Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře. Věřím ve Vaši podporu a přízeň a těším se na další spolupráci s Vámi.

Mgr.Jiřímu Vojáčkovi přeji v jeho novém působišti hodně sil a úspěchů.

PhDr. Stanislava Lisková

 


Snadnější kopírování a tisk dokumentů pro studenty školy

Již několik let mohou studenti školy využívat kopírovací stroj na chodbě školy. Aby mohli kopírovat, museli si pořídit kopírovací kartu a na ní dobít jednotky. Chtěli jsme studentům kopírování usnadnit a nabídnout další služby a to se nám, jak pevně doufáme, povedlo.

celý článek...

Sedmá v kraji

Gratulujeme Alžbětě Korábkové z kvarty k umístění v Olympiádě v českém jazyce.
Krajského kola 1. kategorie se účastnilo 31 studentů ze základních škol a osmiletých gymnázií Středočeského kraje.Zpět

Domů