Církevní gymnázium sv. Voršily

Aktuality

Co je nového na CG


Výsledky přijímacích zkoušek 22. a 24. 4. 2009 do primy osmiletého gymnázia

Zde si stáhnout výsledky přijímacích zkoušek ve formátu xls. Uchazači jsou uvedeni pod kódy.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdržíte poštou.


Radostné Velikonoce

Radostné Velikonoce

Páteční překvapení

20. březen patří každoročně oslavám Mezinárodního dne Frankofonie. Letošní program Dnů Frankofonie v ČR nabízí po celý březen řadu koncertů, výstav, představení, setkání, besed a filmových projekcí. I naše gymnázium se připojilo k oslavám.
Studenti - francouzštináři z kvinty, sexty a septimy se svou profesorkou připravili pro studenty a profesory příjemný zážitek. O přestávkách bylo možné na každém patře ochutnat francouzské kulinářské speciality.

celý článek...
Páteční překvapení
obrázky k článku...

Olympiáda z českého jazyka - tradice neporušena

Opět velmi dobrého umístění se podařilo dosáhnout v okresním kole. Tentokrát do krajského kola postupují z I. kategorie Alžběta Korábková (kvarta), z II. kategorie Michaela Uttendorfská a Kateřina Korábková (obě ze septimy).


Verše, které otevírají dveře k úspěchu

Čtveřice studentů CG, vyslaná do oblastního kola Soutěžní přehlídky dětských recitátorů konané dne 18. března 2009 v Městském Tylově divadle, dosáhla vynikajícího úspěchu.
Mezi téměř třemi desítkami soutěžících ve IV. kategorii získala Tereza Vojáčková čestné uznání za třetí místo. Její mladší spolužáci – Barbora Načeradská a Vojtěch Poživil z primy – pak zcela ovládli III. kategorii. Bára byla druhá, Vojta první, a tak společně postupují do krajského kola, které se bude konat 4. dubna v Kolíně.


Instruktáž první pomoci

17. března 2009 proběhla pod vedením čtyř studentek 3. lékařské fakulty UK v Praze (z nichž dvě maturovaly na našem gymnáziu) pro terciány a septimány instruktáž první pomoci. Akce neobsahovala pouze přednášku spojenou s prezentací, ale i praktický nácvik kardiopulmonární resuscitace na figurínách a ukládání do stabilizované polohy.

 


Moravské pašije

V úterý 17. března zhlédli studenti všech tříd v Divadelním klubu Moravské pašije, které měly premiéru teprve před měsícem. Pašije jsou příběhem o utrpení a smrti Ježíše Krista. Divadelník Víťa Marčík se pokouší svým netradičním ztvárněním oživit tento příběh a přenést ho z kostelů, kde se pravidelně o Velikonocích čte, na „prkna, co znamenají svět“.


Přijímací zkoušky

Obdrželi jsme 63 přihlášek do primy osmiletého gymnázia. CG bude pro šk. rok 2009/2010 otevírat jednu třídu (max. 30 studentů). Termíny přijímacích zkoušek jsou 22. a 24. 4. 2009. Pozvánku k přijímacím zkouškám a bližší informace obdrží uchazeči poštou nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek.

Obecné informace o přijímacích zkouškách na CG v sekci přijímací řízení.


Verše, které pohladí duši

Přestože se říká, že dnešní děti nečtou a nemají vztah k poezii, i letos se našla skupinka studentů ochotných v přednesu poezie dokonce soutěžit.
Nejúspěšnější z nich, Barbora Načeradská a Vojtěch Poživil (oba z primy) a Karolína Hanzlová s Terezou Vojáčkovou (tercie), budou CG reprezentovat  v  Oblastní soutěžní přehlídce dětských recitátorů, pořádané DDM v Kutné Hoře.


Živá kniha

Ve dnech 19. a 26. 2. navštívila naše gymnázium nezisková organizace na podporu menšin s projektem "Živá kniha". Byl určen pro studenty sexty a septimy, kteří měli možnost přemýšlet a diskutovat s lektory o minoritních skupinách v ČR i přímo pohovořit s "živými knihami" - např. s bezdomovcem či bývalou narkomankou.

Živá kniha

Školní kolo biologické olympiády

Ve středu 18. 2. proběhlo školní kolo biologické olympiády pro starší ročníky našeho gymnázia. Soutěž se skládá z testu středoškolských znalostí, z poznávání rostlin a živočichů a z praktických úloh, letos zaměřených na stavbu listu a na masožravé rostliny.


 


Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

velice si vážím toho, že uvažujete o studiu na naší škole. V letošním roce budou mít zájemci poprvé možnost podat si až tři přihlášky na tři různé školy. Abychom Vám tuto situaci co nejvíce zjednodušili a celkově zpřehlednili, rozhodli jsme se přidat se ke školám, které využívají testy SCIO a informační systém Maják. Při přijímacím řízení budeme přihlížet také k vysvědčení z páté třídy, protože se domníváme , že není dobré, když jediným kritériem přijetí je okamžitý výkon při vyplňování testů.

Pro lepší orientaci v procesu podávání přihlášek a konání přijímacích zkoušek přikládáme podrobný rozpis průběhu a hodnocení přijímacího řízení na Církevním gymnáziu sv. Voršily.

Kdybyste potřebovali nějaké doplňující informace, obraťte se na nás telefonicky nebo elektronickou poštou. Budeme se snažit Vám vše upřesnit. V příloze dopisu přikládáme tiskopis přihlášky, zápisový lístek si musíte vyzvednout na Vaší základní škole.

Přeji Vašim dětem hodně odvahy a úspěchu při skládání přijímacích testů na naši školu.

Mgr. Jiří Vojáček

ředitel Církevního gymnázia sv. Voršily

více v sekci přijímací řízení

 


Jak jsme (ne)spali ve škole

Noc ze čtvrtka na pátek těsně před vánočními svátky byla pro řadu z nás velice přitažlivá. Předcházelo jí setkání studentů ve čtvrtek večer 18.12. v naší škole, kde si asi stovka nás, studentů CG, užívala soutěží, pizzy, kraválu, ale i vzájemného obdarování a srandy s pedagogy (a z pedagogů). Na večer navazovala již tradiční akce přespávání ve škole. Bez bedlivého pohledu rodičů jsme si užívali (ne)spaní ve škole a řada z nás to dokázala!!!! Tedy nespat celou noc. Škoda, že děvčata z prvního patra nemohla navštěvovat hochy ve druhém patře a naopak. Na konci schodů čněla nepřekonatelná překážka v podobě pedagoga, který se nedal ani obelstít, ani uplatit, ani přemluvit. Škoda, snad se to podaří za rok. I když, kdo ví! Prý ho to celonoční hlídání a bdění začalo bavit.

Fotografie v galerii

 


Živý betlém

Jako každý rok, i letos se naši studenti zúčastnili Tříkrálové sbírky Oblastní charity Kutná Hora - jednak v roli královských koledníků, jednak jako účinkující živého betlému.

O sbírce více na http://www.charita.kh.cz/ a http://www.hk.caritas.cz/tsb_foto2009.php

Živý betlém
obrázky k článku...


Zpět

Domů