Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - biologie

Znáte rybu s koňskou hlavou, opičím ocasem a hmyzím krunýřem?


obtékaný blok

BIOLOGIE

Biologie se na našem gymnáziu učí od primy do septimy. V oktávě si mohou studenti vybrat biologický seminář, který prohlubuje středoškolské znalosti, připravuje k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Od primy do kvarty jsou položeny základy, které jsou potom prohlubovány ve vyšších ročnících. Biologie pokrývá všechna důležitá témata: obecnou a molekulární biologii, obecnou a systematickou zoologii, biologii hub, anatomii a fyziologii člověka, mikrobiologii a ekologii. Součástí studia je poznávání vybraných rostlinných a živočišných druhů. Studenti se mohou účastnit tématické soutěže Biologická olympiáda. Největším úspěchem zde byl zisk prvního místa v celé České republice. Podařilo se to studentovi oktávy Ondřeji Korábkovi. Biologii na Církevním gymnáziu učí Ing. Mgr. Josef Poživil a Mgr. Karel Vopařil. Používané učenbice na vyšším gymnáziu jsou V. Kubišta – Obecná biologie, L. Kincl - Biologie rostlin, I. Novotný – Biologie člověka. Absolventi Církevního gymnázia studovali či studují biologii na mnoha typech vysokých škol a univerzit: na přírodovědeckých, lékařských, zemědělských, potravinářských, farmaceutických a lesnických fakultách.

 


Školní kolo biologické olympiády

Ve středu 18. 2. proběhlo školní kolo biologické olympiády pro starší ročníky našeho gymnázia. Soutěž se skládá z testu středoškolských znalostí, z poznávání rostlin a živočichů a z praktických úloh, letos zaměřených na stavbu listu a na masožravé rostliny.

Školní kolo biologické olympiády

Maturitní otázky z biologie 2007/8

1. subcelulární částice - viry, viroidy, priony
ekologie – ekosystém

2. archebakterie, bakterie, sinice
ekologie – populace, společenstva

3. prvoci
ekologie – organismy a prostředí

celý článek...

Úspěch!

Fantastickým úspěchem našeho studenta skončila biologická olympiáda kategorie A ve školním roce 2006/2007.
Po obtížném klání se Ondřej Korábek ze septimy probojoval do pětičlenné skupiny mladých lidí, kteří zastupovali Českou republiku na mezinárodní biologické soutěži IBO, která proběhla o letních prázdninách 2007 v Kanadě.

Báječný výsledek

Velmi překvapivého vítězství dosáhly studentky tercie v okresním kole biologické olympiády, které proběhlo v pondělí 16. dubna 2007. Markéta Uttendorfská vybojovala první, Markéta Šimková druhé a Jana Bohatá třetí místo, takže lepšího umístění ani nemohly dosáhnout. Protože do krajského kola postupují jen soutěžící z prvních třech "příček", budou Kutnohorský okres zastupovat jen uvedené studentky našeho gymnázia.
Gratulujeme!

První v kraji

V pátek, 23. března 2007, se ve Slaném u Prahy pořádalo krajské kolo biologické olympiády. Soutěž se skládá z testu z celé středoškolské biologie, z poznávání živočichů a rostlin a z praktických úkolů.
Student septimy Ondřej Korábek vybojoval v těžké konkurenci 37 soutěžících nádherné první místo.
Blahopřejeme.

Biologická olympiáda

Ve středu 24. května 2006 proběhlo okresní kolo biologické olympiády. Tato soutěž se vždy skládá ze třech částí: z poznávání rostlin a živočichů, z písemného testu a z laboratorní úlohy – letos to bylo zhotovování otisků pokožky z listu ibišku.

Výsledky v biologické olympiádě v roce 2006:
Ondřej Korábek ze sexty obsadil 1. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie B.
Michaela Uttendorfská z kvarty obsadila 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole biologické olympiády kategorie C.
Markéta Šimková ze sekundy obsadila 1. místo v okresním kole v biologické olympiádě kategorie D.


Blahopřejeme!

Blahopřejeme!

Maturitní otázky z biologie 2006/7

celý článek...
SEMINÁŘ

Zpět

Domů