Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - český jazyk

Co by vám kantoři rádi řekli a vy možná neradi slyšeli


obtékaný blok

LITERATURA – SEPTIMA, školní rok 2009/2010

! Povinně přečíst a provést zápis do deníku:
Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války( 1. díl)
Remarque: Na západní frontě klid
Wolker: Těžká hodina
Kafka: Zámek

Více viz septima


SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ ( základní úroveň obtížnosti)

 

1. Světová a česká literatura do konce 19. století

Sofokles: Král Oidipus

Villon: Závětˇ

Shakespeare: Hamlet

Miguel de Cervantes: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Macha

Molière: Lakomec

celý článek...

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ ( vyšší úroveň obtížnosti)

1. Světová a česká literatura do konce 18. století

Homér: Odysseia

Sofokles: Král Oidipus

Dalimilova kronika

Epos o Gilgamešovi

celý článek...

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce 2008/2009

Do okresního kola OČJ postupují : A. Korábková, K. Korábková a Mich. Uttendorfská. Gratulujeme!

 

celý článek...

Maturitní otázky z českého jazyka pro školní rok 2008/2009

1. Starověká mimoevropská a evropská literatura
Slovní druhy

2. Středověká evropská literatura
Slovesa - tvary určité a neurčité, mluvnické kategorie

3. Počátky písemnictví na našem území a literatura doby husitské
Slova přejatá - výslovnost, skloňování, pravopis

celý článek...

Krajské kolo olympiády z českého jazyka (duben 2007)

Dvacet devět svých "soupeřů" z celého Středočeského kraje nechala za sebou Jana Bohatá z tercie. V krajském kole olympiády z českého jazyka získala krásné sedmé místo.
Gratulujeme k úspěchu.

ŠKOLNÍ KÁNON titulů z české a světové literatury k maturitě

Z tohoto školního kánonu si student vybere 20 titulů, zastoupena musí být česká i světová literatura.

1. okruh - literatura do 18. století

Sofokles - Král Oidipus
Villon - Závěť
Shakespeare - Hamlet
Miguel de Cervantes - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Macha
Molière - Lakomec

B. Bridel - Co bůh? Člověk?
Komenský - Labyrint světa a ráj srdce

celý článek...

Okresní kolo olympiády v českém jazyce, únor 2007

Třetí místo v okresním kole olympiády v českém jazyce získala studentka tercie Jana Bohatá. Gratulujeme k úspěchu!

Alternativní x klasické divadlo

Během několika málo dní jsem zhlédl dvě, dosti odlišné divadelní hry. První představení byla dramatizace Hrabalovy knihy "Obsluhoval jsem anglického krále" v podání nymburského divadelního spolku.

Více viz septima

Alternativní x klasické divadlo

Povinná četba

obecná pravidla

každý zápis ve čtenářském deníku musí obsahovat:
ZÁHLAVÍ:
autor
název
(ilustrátor)
(překladatel)
nakladatelství, místo a rok vydání
(edice), počet stránek

ZÁPIS (pokud nejsou určeny zvláštní úkoly) musí obsahovat:
 o čem kniha je, stručně převyprávěný příběh
 hlavní postavy - jména a jejich charakteristiky
 v čem spočívá konflikt mezi hlavními postavami
 poučení z knihy, hodnocení, případně citát

Četba pro primu a kvartu - viz jednotlivé třídy


Věc: vypočítat všechny “v” výrazy

Voršilský verdikt

Včera vykuk Vopička vylil vařící vodu vedle výkazu vedoucího vyučujících Vojáčka. “Vyvrhele!!” vzdychl Vojáček, “vyzkouším vás!”
celý článek...

Co by rádi studenti? změnu školního řádu!

1. Profesor nesmí označovat vědomosti studenta za nedostatečné; každý student přeci umí zacházet se svým mobilním telefonem.

2. Každý student má právo na vlastnoručně psaný tahák, při jehož pořizování informace aktivně používá. V případě nálezu profesor vrací podepsanému majiteli.

celý článek...

Maturitní otázky z českého jazyka a literatury2006/7

1. Epos – starověké eposy, srovnejte Homéra a J.Joyce
Středověké národní eposy a nalezené Rukopisy v Čechách
Čeština – národní jazyk, současná spisovná čeština

2. Počátky starověkého dramatu, proměna dramatu ve středověku, renesanční drama a drama klasicismu.
Územní a sociální diferenciace češtiny

3. Počátky písemnictví na našem území, soupeření staroslověnštiny a latiny, české památky
Původ a vývoj českého jazyka, indoevropské jazyky, praslovanština a staroslověnština

celý článek...

SEMINÁŘ

Zpět

Domů