Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - chemie

Hliník se odstěhoval do Humpolce...!


obtékaný blok

CHEMIE

Chemie se na našem gymnáziu učí od tercie do septimy. V oktávě si mohou studenti vybrat chemický seminář, který prohlubuje středoškolské znalosti, připravuje k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Od tercie do kvarty jsou položeny základy, které jsou potom prohlubovány ve vyšších ročnících. Chemie pokrývá všechna důležitá témata: základy obecné a fyzikální chemie, anorganické chemie, organické chemie, chemie přírodních látek.
Chemii na Církevním gymnáziu učí RNDr. Luboš Musílek a Mgr. Karel Vopařil. Absolventi Církevního gymnázia studovali či studují chemii na mnoha typech vysokých škol a univerzit: na chemických, potravinářských, farmaceutických, přírodovědeckých, lékařských a zemědělských fakultách.

 


Maturitní otázky z chemie: 2007-08

1. Klasifikace látek, separační metody
Areny

2. Hmotnost atomů a molekul, látkové množství, stechiometrické výpočty
Karboxylové kyseliny

3. Roztoky, vyjadřování složení roztoků
Karbonylové sloučeniny

celý článek...

Ukázková hodina moderní chemie

V pátek 23.2. 2007 jsme v hodinách chemie kvarty, kvinty, sexty a septimy s radostí uvítali naše kolegy z VŠCHT z Prahy, kteří předvedli studentům srozumitelný výklad o chemii, jejích nejnovějších trendech a především praktických aplikacích v moderním životě. Naši studenti se aktivně zapojili do výkladu i praktických ukázek. Tento projekt směřuje k popularizaci moderních chemických disciplín, motivuje studenty a inspiruje je k dalšímu studiu.
Ukázková hodina moderní chemie
obrázky k článku...

Doporučujeme

Různé užitečné informace jsou k nalezení na http://chemie.upce.cz
SEMINÁŘ

Zpět

Domů