Církevní gymnázium sv. Voršily

Dokumenty - dárci


Děkujeme všem dárcům a přispěvatelům za poskytnuté dary.

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel CG

Po celou dobu trvání naší školy se setkáváme s lidmi, kteří nám pomáhají budovat zázemí naší školy. Byli to příznivci, kteří při nás stáli v počátcích. Jsou to rodiče a prarodiče, kteří nám dali svoji důvěru, svěřili nám svoje děti a pomáhají nám i finančně. V neposlední řadě jsou to zahraniční nadace a spolky, které nám pomáhají především s rekonstrukcí kláštera pro potřeby školy. Velkou měrou se na budování školy podílí obě farnosti, které sídlí na území Kutné Hory.

Rok 2004 a počátek roku 2005 byl pro naši školu v oblasti finančních darů velmi významný. Díky štědrým dárcům se podařilo vybudovat nové krásné učebny v 1. poschodí historické budovy kláštera.

Ve školním roce 2005/2006 probíhají v budově kláštera stavební rekonstrukce ve II. patře. Práce na této rekonstrukci byly zahájeny na podzim 2005 a pokračují během roku 2006. První část těchto prací byla dokončena v září 2006. Gymnázium se od školního roku 2006/2007 přesunulo do budovy kláštera a ke svému působení tak používá již jednu budovu. Od 1. září zprovozňujeme hlavní vchod z Poděbradovy ulice. Kromě toho vybavujeme školu šatními skříňkami a novými lavicemi do některých učeben.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na rekonstrukci budovy kláštera.

V ROCE 2006 celková částka činila 470 500,- Kč a dary na provoz školy činily 38 000,- Kč.

Obracíme se na Vás, milí přátelé, pokud chcete a můžete pomoci s vybudováním krásnějšího prostředí pro studenty školy, přispějte jakoukoliv částkou.

Vaše finanční dary přijímáme:

V sekretariátu školy hotově, kde obdržíte potvrzení pro daňové účely, nebo na našem účtu č.: 441851329/0800 u České spořitelny variabilní symbol: 228 - stavební rekonstrukce, 300 - provozní potřeby školy.
Následně Vám potvrdíme darovací smlouvu, kterou je možné si stáhnout a vytisknout zde: ve formátu DOC nebo ve formátu PDF.

Pro Vaši orientaci uvádíme přehled darů, které jsme obdrželi v posledních letech.

ROK 2004:

PŘIJATO OD:POUŽITO NA:
2 266 tis.dary ze zahraničí (Německo)stavební rekonstrukce
100 tis.dar ze sbírky na církevní školstvístavební rekonstrukce
319 tis.dar kutnohorská a sedlecká farnoststavební rekonstrukce a vybavení počítači
33 tis.drobní dárci z řad rodičů a příznivců školyvybavení školy

ROK 2005:

PŘIJATO OD:POUŽITO NA:
1 597 tis.dary ze zahraničí (Německo)stavební rekonstrukce
10 tis.soukromý dárcestavební rekonstrukce
35 tis.drobní dárci z řad rodičů a příznivců školyvybavení školy

Informace o tom, jak byly použity Vaše finanční dary, budou zveřejňovány po skončení kalendářního roku na této stránce.


Zpět

Domů