Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - deskriptivní geometrie

...lineární perspektiva, rotační hyperboloid

...rozumíte tomu?


obtékaný blok

Maturitní otázky z deskriptivní geometrie 2007-08

(MP) znamená Mongeovo promítání
(A) - axonometrie
R – rys, přinesený k maturitě
P – téma ústní zkoušky

1) R – (MP) Pravidelný pětiboký hranol v obecné poloze
P – Elipsa – definice, příklady

2) R – (MP) Pravidelný šestiboký jehlan (hranol) v obecné poloze
P – Tečna elipsy

celý článek...

Příklady z Mongeova promítání

Všechny příklady najdete u sexty a ve Fotogalerii 2007

Maturitní témata z deskriptivní geometrie, 2006/7

1. Elipsa – definice, konstrukce, charakteristický trojúhelník
Rovina totožnosti v MP, afinita mezi průměty

2. Trojúhelníková konstrukce elipsy, proužková konstrukce elipsy
Průnik dvou trojúhelníků v MP

3. Elipsa: tečna, řídicí kružnice, vrcholová kružnice
Zavedení třetí průmětny v MP

4. Sdružené průměry elipsy, Rytzova konstrukce
MP: dvě přímky, příčky mimoběžek

5. Afinita mezi kružnicí a elipsou
MP: průmět bodu a přímky, incidence

6. Průmět kružnice v MP
Parabola: příklady na řídicí přímku

7. Parabola – definice, bodová konstrukce, oskulační kružnice
Afinita (obecné zákonitosti)

celý článek...
SEMINÁŘ

Zpět

Domů