Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - křesťanská etika

Je vždycky dnešek žákem včerejšího dne


obtékaný blok

Kombinace maturitních otázek ze ZSV pro šk. rok 2007-2008

1.
A) Psychologické směry, historický vývoj psychologie
B) Iracionalismus, voluntarismus, Schopenhauer, Nietsche

2.
A) Psychologie osobnosti, vývoj osobnosti dle E.Eriksona
B) Buddhismus

3.
A) Psychické jevy, negativní psych. jevy člověka moderní společnosti
B) Základy ontologie, Aristoteles

celý článek...

Charakteristika předmětu Křesťanská etika

Předmět křesťanská etika je vyučován ve všech třídách nižšího gymnázia s dvouhodinovou týdenní dotací.

Předmět je vyučován se zvláštním akcentem na křesťanské hodnoty, na jejich základě jsou rozvíjeny jednotlivé kompetence tak, jak je předkládá ŠVP.

Křesťanská etika je integrovaným vyučovacím předmětem, ve kterém se prolínají jednotlivé vzdělávací oblasti ŠVP a to člověk a jeho svět, člověk a společnost (výchova k občanství), umění a kultura, člověk a zdraví a člověk a svět práce.

celý článek...

Křesťanské hodnoty

Přestože gymnázium sv. Voršily nese v názvu slovo církevní, není primárně zaměřeno na výchovu katolíků. V oblasti vzdělávání postupuje podle standardních gymnaziálních osnov a v oblasti výchovy se zaměřuje na předávání křesťanských hodnot.
celý článek...

Asistenti

Církevní gymnázium sv. Voršily v Kutné Hoře patří se svými osmi třídami mezi malé školy. A právě to zde považují za výhodu. Velikost školy totiž dovoluje udržet rodinný charakter, kde každý zná každého a lidé se pouze lhostejně nemíjejí na chodbách.
celý článek...

Asistentský kurz

Ve dnech 15.-16.6.2006 jsme vyjeli na asistentský kurz. Proč „asistentský“? Protože naše gymnázium je už ve svém názvu výjimečné – církevní. My jsme tento název vzali vážně a snažíme se o to, abychom si všichni pomáhali právě k tomu lepšímu (říkáme si: toho špatného je kolem nás přece jenom dost).

celý článek...

Jednodenní stáž v Diakonii Marta v Čáslavi

V březnu jsme byli pověřeni panem profesorem Poživilem, aby se naše třída rozdělila do tří skupin. Učinili jsme tak a postupně odjížděli každý pátek na jeden den do Diakonie.

celý článek...
Jednodenní stáž v Diakonii Marta v Čáslavi
obrázky k článku...

Křesťanství

Křesťanství prostupuje celým člověkem a odráží celý svět. Existují však i jednotlivé události, předměty, konkrétní lidské vztahy, které mají schopnost přímo o křesťanství vypovídat:
celý článek...

Recept na dobrého přítele

Nejdříve začneme laskavostí, k tomu přidáme také velké množství upřímnosti a umění naslouchat, špetku obětavosti a hrstku ctnosti, i sebeúctu musíme přidat, ale pozor, ne mnoho (!), jinak by náš dobrý přítel byl moc namyšlený.
celý článek...

Maturitní otázky ze základů společenských věd, 2006/07

celý článek...

Maturitní otázky 2005/6

celý článek...
SEMINÁŘ

Zpět

Domů