Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - latina

Qui bonum respuit consilium, sibi ipsi nocet


Referáty SEXTA 2007/2008

KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY, JEJÍ PŘÍČINY A HLAVNÍ POSTAVY, VZNIK PRINCIPÁTU, ŽIVOT V ŘÍMĚ

3. Klódiovic rodinka (Co je zač ten Clodius, proč má pifku na Cicerona a co má Clodia s Catullem?)

pokračování viz sexta


Referáty KVINTA 2006/2007

řeckořímská mytologie (1. část)
termín: 25. 9. 2007
úprava - kartička pohlednicového formátu (A6)

pokračování viz kvinta


Něco o latině

Povídání o latině najdeme i ve wikipedii - http:cs.wikipedia.org/wiki/latina

Citáty

Pro inspiraci několik moudrých slov:

Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia sit
Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat
(Cicero)

Non scholae, sed vitae discimus
Učíme se pro život, ne pro školu
(Seneca)

Nulla est gloria praeterire asellos
Není to žádná sláva předejít osly
(Martialis)

Experientia stultorum magistra
Zkušenost je učitelkou hloupých

Citáty

Zpět

Domů