Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - matematika

Neustoupit, používat rozum a nevzdávat se   (Vojáček)


obtékaný blok

Matematická olympiáda - okresní kolo

Kategorie Z6:
2. místo - Petra Havlíčková (sekunda)

Pythágoriáda - okresní kolo (30.4.2008)

Kategorie 6. třída:
Petra Havlíčková (sekunda) - 1. místo

Kategorie 7. třída:
Daniel Vašek (sekunda) - 1. místo


Témata k ústní maturitní zkoušce z matematiky 2007/8

1.a) Pravděpodobnost
b) Goniometrické rovnice a nerovnice

2.a) Operace s algebraickými výrazy
b) Komplexní čísla

3.a) Kružnice, kruh, kulová plocha a koule metodou souřadnic
b) Lineární a kvadratické rovnice s parametrem, soustava lineárních rovnic s parametrem

celý článek...

Zadání matematické olympiády pro rok 2006/2007

Jednotlivá zadání pro ročníky viz Prima a další...
Kdo by toužil po více podrobnostech, najde je na adrese
www.gymnazium-pe.cz/kantori/mazanec/matolymp.htm

Doporučuji průběžně vypočítat 2 příklady za měsíc

Ve větším rozlišení najdete materiál ve Fotogalerii


Matematická olympiáda - OKRESNÍ KOLO

Kategorie Z6 se zúčastnilo 41 soutěžících.
Tři studenti naší primy se umístili na 2. místě: Jakub Havlíček, Nikola Holanová a Alžběta Korábková.

Kategorie Z7 - 49 soutěžících
2. místo - Jana Bohatá, 10. místo - Markéta Uttendorfská

Kategorie Z8 - 42 soutěžících
5. místo - Jiří Karban,
10. místo - Jakub Šimek a Nikola Čermáková


Soutěže

V letošním roce 2005/6 jsme se zúčastnili těchto soutěží:

Matematické olympiády: K.Korábková (3. místo), N.Pajerová a M. Uttendorfská (všechny kvarta) postoupily do krajského kola v Praze.

Pythagoriády - Okresní kolo, duben 2006:
Prima - 1. místo - Alžběta Korábková
Sekunda - 2. místo - Jana Bohatá, Samuel Pečenka:

Klokana

Výsledky budou postupně zveřejňovány.

celý článek...
SEMINÁŘ

Zpět

Domů