Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - náboženství

Náboženství se vyučuje jako nepovinný předmět. Je určeno těm studentům, kteří projeví hlubší zájem o náboženské vzdělání a duchovní život.


Výuka náboženství ve školním roce 2009/2010

Výuka náboženství pro základní školy probíhá v budově gymnázia - klášteře sester voršilek, Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora.

Náboženství 1. a 2. třída Sr. Marie-Anna, osu čtvrtek
16:00 - 16:45
Náboženství 3.a 4. třída P. Pavel Jäger čtvrtek 16:00 - 16:45
Náboženství 5. třída Sr. Benedikta, osu čtvrek 16:00 - 16:45
Náboženství prima Sr. Marie-Anna, osu úterý 14:25 - 15:10
Náboženství sekunda Sr. Anežka, osu pondělí 12:40 - 13:25
Náboženství tercie Sr. Marie-Anna, osu středa 14:25 - 15:10
Náboženství kvarta Sr. Marie-Anna, osu
čtvrtek 14:25 - 15:10
Náboženství kvinta, sexta, septima, oktáva
(skupina, která se nepřipravuje na biřmování)
Mgr. Josef Poživil
středa 7:00 - 7:45
Náboženství kvinta, sexta, septima, oktáva
(skupina, která se připravuje na biřmování)
P. Pavel Tobek středa 7:00 - 7:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zpět

Domů