Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - německý jazyk

Je mehr man lernt, um desto klüger ist man


obtékaný blok

Charakteristika výuky německého jazyka

Předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV. Studentům je nabízen od tercie, kde mohou volit mezi ním a jazykem francouzským. Třída je rozdělena na skupiny. V tercii a kvartě je pozornost věnována rozvoji řečových dovedností, čtení a psaní, a to na základě důkladného zvládání gramatiky. Prohlubuje se povědomí studentů o kultuře německy mluvících zemí. Výuka v jednotlivých ročnících vyššího gymnázia je zaměřena na rozvoj všech jednotlivých jazykových dovedností a jejich rozšiřování a zdokonalování. Komunikační dovednosti a motivace k výuce němčiny jako druhého jazyka jsou rozvíjeny navazováním osobních kontaktů s německy hovořícími osobami - zahraniční poznávací zájezdy, několikatýdenní jazykové pobyty v partnerské škole v Německu apod. Tyto kontakty umožňují studentům poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiné zemi a jejich odlišnou kulturu. Na vyšším gymnáziu jsou součástí výuky tématické okruhy ze zeměpisu, historie, literatury a základů společenských věd. V oktávě na předmět německý jazyk navazuje volitelný předmět konverzace v druhém cizím jazyce. Pro výuku je k dispozici moderní jazyková učebna vybavená veškerou didaktickou technikou.


Výměnné pobyty ve školním roce 2008 - 09

Projekt proběhne ve dnech od 4.9. do 18.9.2008. Studenti z partnerského gymnázia v Münsteru přijedou 4.9. a spolu se svými českými protějšky odjedou 11.9. do Německa. Jedná se o 15 studentů z Münsteru a 15 z Kutné Hory. Bližší informace včetně přesného programu dostanou zúčastnění studenti ihned na začátku příštího školního roku.

Jazyková stáž

10. června 2008 se vrátili z měsíčního jazykového pobytu v Münsteru Pavlína Lehká ze sexty a Jan Zadražil ze septimy. Oba byli s docházkou do partnerské školy spokojeni, také v hostitelských rodinách se jim líbilo. I ohlasy z německé strany byly velmi pozitivní. Jazykové stáže našich studentů a praxe německých studentů u nás úspěšně pokračují.

Maturitní otázky z německého jazyka pro školní rok 2007 – 2008

1. A: Die Tschechische Republik
Allgemeine Charakteristik, Lage, Landschaft, Geschichte, Kultur, Wirtschaft, politisches System, politische Lage nach der Wende 1989
B: Konjugation der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben im Präsens

2. A: Die Bundesrepublik Deutschland
Allgemeine Charakteristik, Lage, Landschaft, Geschichte, Bevölkerung, Kultur, Wirtschaft, Bundesländer, politisches Systém
B: Substantivische Deklination - schwach
celý článek...

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

29. ledna 2008 se na Gymnáziu Jiřího Ortena uskutečnilo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Student kvarty našeho gymnázia Václav Poživil obsadil v kategorii IIB třetí místo. Upřímně blahopřejeme!

Výměnné pobyty 6.-20.9.2007

Studenti z partnerského gymnázia v Münsteru přijedou do Kutné Hory ve čtvrtek 6.9. v odpoledních hodinách. V pátek si prohlédnou Kutnou Horu. Na víkend připraví program hostitelské rodiny. V pondělí se uskuteční celodenní výlet do Prahy, na úterý je naplánována prohlídka zámku Kačina, následovat bude společný oběd a odpoledne prohlídka Kostnice a event. sedleckého chrámu. Ve středu se společně se svými českými hostiteli zúčastní vyučování a počítá se i se sportovním programem a dalšími aktivitami. Odjezd do Německa bude 13.9. V Münsteru lze počítat s tímto programem: Prohlídka města, přivítání v sále, kde byl podepsán Vestfálský mír, výlet do Kolína nad Rýnem, návštěva vodních zámků. Němečtí hostitelé připraví jako vždy několikahodinovou výuku němčiny. Domů se čeští studenti vrátí 20.9.
celý článek...
Výměnné pobyty 6.-20.9.2007

Zpátky z Německa

Koncem května se vrátili ze čtyřtýdenní jazykové stáže z partnerského gymnázia v Münsteru studenti septimy - Monika Najbrtová a Jakub Lukeš. Kromě vyučování v ročnících, které odpovídají naší septimě, pro ně němečtí kolegové připravili 6 náročných hodin intenzívního studia němčiny týdně.
celý článek...

Jazyková stáž

Jeden student a jedna astudentka ze septimy odjeli 4. května 2007 na měsíční jazykový pobyt do partnerského gymnázia v Münsteru v SRN. 11. června přijede na praxi do Kutné Hory student z téže německé školy.

Do Německa na zkušenou - Versuch´s mal in Deutschland

Česko-německé fórum mládeže ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Goethe Institutem Praha uspořádalo pro studenty němčiny sexty, septimy a oktávy informační setkání.
celý článek...
Do Německa na zkušenou - Versuch´s mal in Deutschland

Olympiáda v německém jazyce

10. ledna 2007 proběhlo školní kolo olympiády v němčině. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme za odvedené výkony. Jedná se o Kateřinu Korábkovou, Pavlínu Lehkou, Báru Procházkovou a Nikolu Pajerovou z kvinty, Jana Zadražila se sexty a Moniku Najbrtovou, Anežku Cinerovou, Jakuba Lukeše a Pavla Kurce ze septimy. Blahopřejeme Monice Najbrtové a Anežce Cinerové, které postupují do okresního kola.

Herzliche Grüße

Deutsch entdecken in einer Ausstellung über die deutsche Sprache
celý článek...

Studium v Münsteru

Studentky septimy na Kardinal-von-Galen-Gymnasium
celý článek...

Maturitní otázky z německého jazyka pro školní rok 2007 – 2008

celý článek...
KONVERZACE

Zpět

Domů