Církevní gymnázium sv. Voršily

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2009/2010

Začátek vyučování     1.9.2009
Podzimní prázdniny      29.+30.10.2009
Vánoční prázdniny     23.12.1009 – 1.1.2010 vyučování začne 4.1.2010
Pololetní prázdniny     29.1.2010
Jarní prázdniny     8. – 14.2. 2010
Velikonoční prázdniny     1.+2.4.2010
Hlavní prázdniny     1.7. – 31.8.2010

Dny otevřených dveří: pátek 4.12.2009 od 9:00 do 16:00 hodin
sobota 5. 12. 2009 od 9:00 do 14:00 hodin.Přijímací řízení ve školním roce 2009/2010

Na základě úpravy školského zákona (zákonem č.243/2008 Sb. a zákonem č. 49/2009 Sb.) bude přijímací řízení probíhat takto:

Uchazeč může podávat 3 přihlášky na 3 různé školy.
Uchazeč podá přihlášku řediteli školy do 15.3. 2010.
Ředitel školy vyhlásí pro první kolo přijímacího řízení nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky.
Jednotná kritéria, stanovená ředitelem školy, budou vyhlášena prokazatelným způsobem do 31.1.2010.
Dny konání prvního kole přijímacích zkoušek stanoví ředitel školy v jednotném termínu od 22.4. do 7.5. 2010.
Uchazeč potvrdí svůj zájem o nastoupení do školy zápisovým lístkem (může jej vzít jen jednou zpět, nemůže jej tedy uplatnit na třetí škole).
Hodnocení uchazečů ukončí ředitel školy do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.


Zpět

Domů