Církevní gymnázium sv. Voršily

Preventivní program


Školní klub - prevence sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2007/8 byl zprovozněn Školní klub při Církevním gymnáziu sv. Voršily.

Nabízíme studentům z CG (případně i jiných škol) vhodné volnočasové aktivity (sportovní, vzdělávací, zájmové i umělecké). Tuto činnost považujeme za základní prevenci sociálně patologických jevů. Klub byl zřízen také se zřetelem k tomu, že naše škola působí v širším regionu středních Čech a studenti k nám denně dojíždějí i z poměrně větších vzdáleností (až 30 km). Často zde tedy zůstávají v době po vyučování a čekají na vhodný spoj.
Smyslem působení školního klubu je rozvíjet i mimoškolně duševní, kreativní, sociální, umělecké schopnosti studentů.

Bližší informace o činnosti klubu najdetev rubrice Další činnost - Klubovna.


Minimální preventivní program

Obsah MPP:

 1. Úvod
 2. Charakteristika školy
 3. Cíle prevence na škole
 4. Pravidelné pedagogicko-výchovné akce školy
 5. Spolupráce s odborníky a organizacemi
 6. Seznam nízkoprahových a ambulantních zařízení poskytující, primární, sekundární a terciární prevenci v oblasti závislostí
 7. Důležitá telefonní čísla
 8. Školní poradenské pracoviště
 9. Doplňky MPP
 10. Evaluace MPP
 11. Přílohy
celý článek...

Zpět

Domů