Církevní gymnázium sv. Voršily

Přijímací řízení


Přijímací řízení pro rok 2009

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

velice si vážím toho, že uvažujete o studiu na naší škole. V letošním roce budou mít zájemci poprvé možnost podat si až tři přihlášky na tři různé školy. Abychom Vám tuto situaci co nejvíce zjednodušili a celkově zpřehlednili, rozhodli jsme se přidat se ke školám, které využívají testy SCIO a informační systém Maják. Při přijímacím řízení budeme přihlížet také k vysvědčení z páté třídy, protože se domníváme , že není dobré, když jediným kritériem přijetí je okamžitý výkon při vyplňování testů.

Pro lepší orientaci v procesu podávání přihlášek a konání přijímacích zkoušek přikládáme podrobný rozpis průběhu a hodnocení přijímacího řízení na Církevním gymnáziu sv. Voršily.

Kdybyste potřebovali nějaké doplňující informace, obraťte se na nás telefonicky nebo elektronickou poštou. Budeme se snažit Vám vše upřesnit. V příloze dopisu přikládáme tiskopis přihlášky, zápisový lístek si musíte vyzvednout na Vaší základní škole.

Přeji Vašim dětem hodně odvahy a úspěchu při skládání přijímacích testů na naši školu.

Mgr. Jiří Vojáček

ředitel Církevního gymnázia sv. Voršily

Postup při podávání přihlášek a průběh přijímacího řízení

 • Tiskopis přihlášky je možné získat na našich stránkách, na stránkách ministerstva školství nebo na ZŠ. Kromě přihlášky bude každý uchazeč také potřebovat zápisový lístek, který obdrží na své ZŠ a jehož prostřednictvím potvrdí svůj zájem nastoupit na určitou školu.

 • Do 15. března 2009 doručí uchazeč přihlášku na školu, na kterou se hlásí. Prospěch si nechá potvrdit na své ZŠ nebo jej doloží kopiemi vysvědčení. K přihlášce není nutné přikládat výstupní hodnocení. Pozvánku na 1. kolo přijímacích zkoušek obdržíte nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek.

 • Přijímací zkoušky se budou letos na Církevním gymnáziu konat 22. dubna a 24. dubna 2009. Jeden z těchto termínů si vyberte a zapište do přihlášky. Do kolonky „Obor vzdělání (kód a název)“ vyplňte: 79-41-K/81 Gymnázium.

 • Při zkouškách budeme používat testy společnosti SCIO. Doporučujeme sledovat webové stránky této společnosti, kde jsou další podrobné informace (www.scio.cz).

 • Do pěti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí prosíme o zaslání zápisového lístku, kterým potvrdíte svůj úmysl u nás studovat. Neobdržíme-li totiž zápisový lístek, budeme muset zbylá místa nabídnout dalším uchazečům, kteří se umístili pod čarou.

 • Dne 25. dubna 2009 zveřejníme na našem webu a v informačním systému Maják (www.majakvbouri.cz) výsledky přijímacího řízení. V případě, že se ocitnete v pásmu těsně pod hranicí pro přijetí, doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (do tří pracovních dní), protože na základě Vašeho odvolání budeme obsazovat místa zbylá po uchazečích, kteří se dostali na více škol najednou a vybrali si jinou školu než Církevní gymnázium.

 • Kritéria a průběh přijímacího řízení

 • Při přijímání budeme přihlížet ke SCIO testům a k prospěchu v pololetí páté třídy. Váhu jednotlivých částí jsme v letošním roce stanovili následovně:

1. Prospěch na ZŠ

průměr právě 1,0 30 %

průměr do 1,2 25 %

průměr do 1,3 15 %

průměr do 1,5 5 %

průměr horší než 1,5 0 %.

2. Výsledky SCIO testů

obecné studijní předpoklady 70%

 • Uchazeč, který měl v pololetí páté třídy samé jedničky a současně složil testy bezchybně bude mít výsledek 100 %.

 • Test obecných studijních předpokladů obsahuje 60 úloh a je připraven na 60 minut čistého času.

 • Začátek zkoušek je naplánován na 8:00 hodin. Prezence bude probíhat od 7:30 do 8:00.

 • Neberte si s sebou kalkulačku, pravítko a kružítko, nebudete je potřebovat.

 • Na našich internetových stránkách www.cgym-kh.cz v sekci o přijímacích zkouškách naleznete ještě další podrobné informace a odkazy. Jedná se například o ukázky testů, doporučení jak při vyplňování testů postupovat a jakou zvolit strategii řešení. Můžete si tam v elektronické formě také stáhnout přihlášku ke studiu.

 • Máte-li jakékoli dotazy, nejasnosti, žádosti a návrhy, použijte prosím některý z následujících kontaktů:

Kontaktní osoby:

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy, vojacek@cgym-kh.cz

PhDr. Stanislava Lisková, zástupce ředitele, liskova@cgym-kh.cz

Helena Kašparová, sekretářka školy, kasparova@cgym-kh.cz

 


PŘIHLÁŠKA

Přihlášku ke studiu na naší škole si můžete stáhnout zde: přihláška (formát pdf) nebo prihláška (formát xls).


SCIO testy - součást přijímacího řízení

Nově (27.1.2009)  ukázka testů OSP pro 5. třídu ZŠ (vyšlo v LN v lednu 2009) zde

Ukázka testů zde (formát PDF).

Kapesní průvodce k vyplnění zde (formát PDF).


Ukázka ze starších přijímacích řízení

Vzorový test všeobecných studijních předpokladů, na základě kterého byli uchazeči přijímáni do r. 2008 (před změnou školského zákona): zde (soubor pdf).

Zadání přijímacích řízení z let 1999-2005: zde (zip archív se soubory pdf).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den otevřených dveří

Zpět

Domů