Církevní gymnázium sv. Voršily

Školská rada


Školská rada

Zřizovatel CG v souladu s § 17 zákona č. 564/90 sb. zřídil radu školy s účinností od 1. 9. 96.

Třetina členů je volena ze zástupců rodičů studentů a zletilých studentů, třetina z pedagogických pracovníků a třetina je jmenována Českomoravskou provincií Římské unie řádu sv. Voršily.

Vyjadřuje se k zásadním koncepčním záležitostem, schvaluje rozpočet a hospodaření školy.

V novém školním roce vstoupil v platnost nový školský zákon. Podle něj bude nově ustanovena Školská rada s podobnými pravomocemi, ale s odlišným způsobem konstituce.


Výsledky voleb do Školské rady 16.12.2008:

Školská rada Církevního gymnázia má celkem 9 členů a je zvolena na 3 roky. Dne 16.12.2008 byli zvoleni zákonnými zástupci studentů a zletilými studenty tito členové Školské rady:

  • Ing. Antonín Grenar
  • MUDr. Martin Havrda
  • Ing. Oldřich Šimek

Při volbách z řad pedagogických pracovníků, které proběhly v rámci pedagogické  byli zvoleni:

  • PhDr. Stanislava Lisková
  • Mgr. Pavel Tobek
  • Mgr. Karel Vopařil

Ředitel školy Mgr. Jiří Vojáček dále jmenoval následující 3 členy Školské rady:

  • Mgr. Stanislava Kučerová
  • Marie Anna Linhartová, OSU


Zpět

Domů


Kresby, použíté pro vytvoření ikon, jsou z 99 % prací studentů CG.
Autorkou výtvarné podoby stránek je J. Jelínková, vyučující výtvarné výchovy na CG.