Církevní gymnázium sv. Voršily

Odkazy - Voršilky


www.vorsilky.zde.cz

fotografie


Nová generální představená řádu sv. Voršily matka Cecilia Wang

Nová generální představená řádu sv. Voršily matka Cecilia Wang

Oslava příchodu voršilek do Čech

V listopadu 2005 uplynulo 350 let od příchodu sester voršilek do Čech. U příležitosti tohoto jubilea byla 9. listopadu v 17 hodin slavena v kostele sv. Voršily na Národní třídě v Praze slavnostní mše svatá, kterou celebroval pražský metropolita Miloslav kardinál Vlk.

Sestry voršilky připravily v prostorách své pražské školy v Ostrovní ulici výstavu, kde bylo možno zhlédnout různé dokumenty, týkající se tohoto řádu, např. zakládací listinu z druhé poloviny sedmnáctého století, mapy s označením míst, kde voršilky sídlí a sídlily – a to jak v českých zemích, tak po celém světě, kroniky škol, fotografie apod.

Část expozice byla věnována samozřejmě také současnosti našeho gymnázia v Kutné Hoře i měšťanské škole a učitelskému ústavu, tedy školám, které zde v minulosti sestry voršilky provozovaly. Na ukončení jubilea se podávalo sváteční pohoštění.

Kromě sester voršilek z naší republiky v čele s provinciální představenou sestrou Klárou se oslav účastnily i sestry voršilky z mnoha evropských zemí. Z našeho gymnázia byli v Praze ředitel Jiří Vojáček, jeho zástupkyně a spirituál školy P. P. Tobek.

Oslava příchodu voršilek do Čech
obrázky k článku...


Zpět

Domů


Kresby, použíté pro vytvoření ikon, jsou z 99 % prací studentů CG.
Autorkou výtvarné podoby stránek je J. Jelínková, vyučující výtvarné výchovy na CG.